TALIJANSKA ŠKOLA MODE I DIZAJNA

Postani DIZAJNER NAMJEŠTAJA!

Još 2013. godine, kroz EU projekt “Dizajnom namještaja do konkurentnog hrvatskog proizvoda”, škola Callegari izradila je i pilotirala obrazovni program za dizajnera namještaja te kao krunu obrazovanja polaznika izradila 12 prototipova dizajnerskog namještaja.  Prošle godine polaznici su ponovno prepoznali profesionalne mogućnosti u području dizajna namještaja i kvalitetu Callegarijevog obrazovnog programa te smo ponovno imali generaciju polaznika koja se školuje za dizajnera namještaja. U želji da dalje potičemo razvoj […]