TALIJANSKA ŠKOLA MODE I DIZAJNA

O NAMA

Talijanska škola mode i dizajna Callegari kontinuirano djeluje u Hrvatskoj već 30 godina, a nudi obrazovanje odraslih u područjima dizajna interijera, mode i vizažizma. Do sada se u školi obrazovalo više od 4000 polaznika, od kojih su mnogi postali relevantna imena u dizajnerskim strukama. Škola je polaznicima otvorila svoja vrata 1994. godine u Zagrebu, zatim u Rijeci i Splitu. Prije dvije godine, pokrenut je program dizajna interijera u Zadru.

Obrazovanje u školi Callegaru usmjereno je na praksu, stoga su teorijska predavanja uvijek praćena praktičnim i projektnim zadacima, a organiziraju se i česte terenske nastave kako bi polaznici već tijekom školovanja iskusili što mogu očekivati od svoje buduće profesije. Raznolikost i dinamičnost obrazovanja u školi Callegari rezultira zadovoljnim polaznicima, koji su dobro pripremljeni za uključivanje na tržište rada. Iskustvo i entuzijazam predavača dodatna je motivacija i inspiracija polaznicima da maksimalno napreduju.

 

 

POVIJEST

Talijanska škola mode i dizajna Callegari potekla je od ugledne talijanske obrazovne ustanove Istituti Callegari iz Trevisa koja je poznata po obrazovanju u području mode i dizajna. Tako je i prvi program koji je škola Callegari ponudila 1994. godine u Zagrebu bio program za modni dizajn. Vrlo brzo škola je pokrenula i program za dizajn interijera koji je bio prvi te vrste u Hrvatskoj. Atraktivnost programa ubrzo je privukla brojne zainteresirane odrasle osobe koje su željele naučiti nešto novo i drugačije, ali i konkurentno budući da se uvijek vodilo računa o zahtjevima tržišta. Uskoro je pokrenut i program za vizažiste, a kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja već nakon nekoliko godina nakon otvorenja škole priznala sve programe kao kvalifikaciju, obrazovanje u školi Callegari postalo je itekako poželjno, ne samo zbog sadržaja, nego i zbog mogućnosti upisa u radnu knjižicu.

Vrlo brzo je postalo jasno da je zanimanje za obrazovanje u području modnog dizajna, dizajna interijera i vizažizma u školi Callegari prisutno diljem Hrvatske, stoga su otvorene škole u Rijeci i Splitu, a od 2022. godine omogućili smo provođenje programa za dizajnera interijera u Zadru.

Tijekom tri desetljeća djelovanja naše je programe završilo više od 4000 polaznika. Stasale su brojne generacije novih obrazovanih snaga u području modnog dizajna, dizajna interijera i vizažizma, a s ponosom možemo reći kako su brojni bivši polaznici naše škole postigli veliki uspjeh i postali relevantna imena u svojoj niši.

Škola Callegari je oduvijek stavljala veliki naglasak na praktičnu i terensku nastavu, kao i na osmišljavanje dobrih praksi za pripremu svojih polaznika za stvarnu situaciju na tržištu rada u Hrvatskoj. Zato su aktivnosti škole uvijek bogate i intenzivne, i često uključuju praksu za naše polaznike na različitim događanjima. Tako škola ima dugu tradiciju sudjelovanja na svim većim modnih događanjima u Hrvatskoj, kao što su Zagreb Fashion Destination, Riječke stepenice, Montura Split Fashion Destination, Zadar Fashion Nights ili Europe Future Fashion, na kojima polaznici modnog dizajna izlažu svoje kreacije. Polaznici vizažizma, osim na modnim revijama, šminkaju na događanjima kao što je Splitsko ljeto, Fotosofia, Izbor za kraljicu Zagreba i tako dalje. Škola Callegari organizira i vlastite modne revije na kojima polaznici predstavljaju svoje modne kreacije pred publikom i šminkaju modele. Dizajneri interijera pak često odlaze u posjete relevantnim tvrtkama i trgovinama za opremanje interijera, a posjećuju i specijaliziranje sajmove u Hrvatskoj i inozemstvu. Isto tako, često izlažu svoja idejna rješenja i koncepte na određene teme, pa su tako izlagali u Muzeju za umjetnost i obrt, restoranu Lido, klubu Boogaloo, na Design District u Rovinju i tako dalje.

NAŠ TIM

Barbara Stamenković Tadić, ravnateljica škole Callegari
Đurđa Leš, stručno-andragoška voditeljica škole Callegari
Lidija Zoldoš, marketing
Vojkan Stamenković, voditelj škole Callegari Zagreb
Maja Matejčić Mrvčić, voditeljica škole Callegari Rijeka
Ivana Zelić, voditeljica škole Callegari Split
Ana Šitum Smajić, administracija, Callegari Split

PREDAVAČI

ZAGREB

DIZAJN INTERIJERA

Nevenka Kršilović, dipl. inž. arh.

Lucija Nićeno, mag. art., dizajnerica interijera

Adela Tea Bingula, d.i.a., dizajnerica interijera

Nikolina Jelić, mag. Art., dizajnerica interijera

Igor Jutrović, univ. bacc. ing. prosp. arch.

dr.sc. Vanja Brdar Mustapić, dipl. pov. umj.

MODA

Biljana Majetić Krkalo, dipl. ing. tekstilne tehnologije

Ružica Havidić, dipl. ing. tekstilne tehnologije

Judita Jerković Zubović, mag. ing. tekstilnog i modnog dizajna

Tomislav Fučkar, majstor krojač

VIZAŽIZAM

Monika Maček, vizažistica

Iva Šimunović Lisak, mag. ing. tekstilnog i modnog dizajna, vizažistica

Sanja Hrstić Kuterovac, majstorica maske

RIJEKA

DIZAJN INTERIJERA

Andrea Radović, dipl. ing. građ.

Sanja Štampalija, dipl. inž. arh.

Theodor De Canziani, prof.

Kristijan Matašić, građ. tehničar

MODA

Maja Tomažić, modna stilistica

Danijela Malinarić, modelistica visoke mode

Alen Poropat, modni stilist

VIZAŽIZAM

Aleksandra Domijan, vizažistica

Sanja Hrstić Kuterovac, vizažistica

Ivan Tomečak, fotograf

Maja Matejčić, kozmetičarka

Jugana Ćustić, dermatologinja

Nina Predović, frizerka

Sanja Stamenković, mag. psihologije

SPLIT

DIZAJN INTERIJERA

Danira Matošić, dipl.ing.arh.

Ante Maras dizajner interijera

Zdenka Šarolić, dipl. ing. arh.

Antonio Stipinović, dipl. ing. građ.

Antonia Maslov, mag. psych.

Sanja Goleš, dipl. iur.

Tina Šarić, akademska slikarica

Dora Radić, dizajnerica interijera

Lara Grebo, dizajnerica interijera

MODA

Anamarija Asanović, modna dizajnerica

Tina Šarić, akademska slikarica

Ines Matas, dipl. ing. tekstilne tehnologije

VIZAŽIST

Mia Persico, vizažistica

Dolores Žanko, majstorica maske

Antonio Stipinović fotograf

Antonia Maslov, mag. psych.

 

ZADAR

DIZAJN INTERIJERA

Jadranka Vdović, d.i.a.

Nevenka Kršilović, dipl. inž. arh.

Adela Tea Bingula, d.i.a., dizajnerica interijera

Nikolina Jelić, mag. art., dizajnerica interijera

Igor Jutrović, univ. bacc. ing. prosp. arch.

PARTNERI

POLITIKA PRIVATNOSTI

Callegari – talijanska škola mode i dizajna cijeni Vašu privatnost pa stoga i pridajemo osobiti značaj zaštiti Vaših osobnih podataka.
Ovim dokumentom želimo pojasniti koje osobne podatke obrađujemo i zašto to činimo te kako se odnosimo prema obrađenim osobnim podacima.
Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu kvalitetnog pružanja naših usluga, na zakonit, pošten i transparentan način.
Obrađujemo samo one podatke koji su nužni za pružanje pojedine usluge, vodeći računa o njihovoj primjerenoj zaštiti.
Takvi osobni podaci prvenstveno se odnose na fizičke osobe s kojima imamo poslovni odnos ili legitimni interes, odnosno jasnu i nedvojbenu privolu (ukoliko ne postoji druga osnova) da ih kontaktiramo (kupci, klijenti, dobavljači, poslovni partneri, zaposlenici i sl.).
Vaše osobne podatke brišemo kada prestane potreba za obradom Vaših osobnih podataka te nema više pravnih osnova za čuvanje.
Osobne podatke uvijek obrađujemo u skladu s našim temeljnim vrijednostima i načelima, ovom politikom privatnosti i važećim europskim i hrvatskim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.
Ova se politika privatnosti jednako odnosi na osobne podatke u elektroničkom obliku, kao i na osobne podatke u tiskanom (papirnatom) obliku, neovisno o tome da li je riječ o ispisu elektroničkog zapisa.

CALLEGARI – talijanska škola mode i dizajna

OIB: 20532246264
Adresa sjedišta: 10000 Zagreb, Ljudevita Gaja 6
Telefon: 01/46 12 890
Telefax: 01/46 12 890
Email: callegari@callegari.hr
Sukladno uredbi (EU) 2016/679 kao i zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) Vaše osobne podatke isključivo obrađujemo:
  • zakonito, pošteno i transparentno;
  • u posebne, točno određene i zakonite svrhe;
  • koristeći samo točne, ažurne, primjerene i relevantne podatke koji su ograničeni na svrhu u koju se obrađuju;
  • samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade i
  • štiteći ih od bilo kakve neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.
  • Osobne podatke mlađih od 16 godina obrađujemo isključivo na temelju privole roditelja ili skrbnika i samo u onoj mjeri i opsegu u kojem je privola dana. Prema takvim podacima se odnosimo sa osobitom pažnjom.
U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika,  Callegari – talijanska škola mode i dizajna bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje nadzorno tijelo i ispitanika (izravno ili ekvivalentnom mjerom obavještavanja) o povredi osobnih podataka, osim ako je  Callegari – talijanska škola mode i dizajna poduzela odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, odnosno ako je  Callegari – talijanska škola mode i dizajna poduzela naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika.

U ovim Pravilima privatnosti, među ostalima, koristimo i sljedeće pojmove:

Osobni podaci
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada
Obrada je bilo koji postupak ili skup postupaka primjenjivih na osobne podatke, bilo da se radi o automatiziranim procesima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, pregled, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje, poravnavanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

Ograničenje obrade
Ograničenje obrade označavanje je spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

Profiliranje
Profiliranje je bilo koji način automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka kako bi se utvrdile osobne preference fizičke osobe, točnije kako bi se analizirali i previdjeli aspekti uspješnosti na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lociranja i kretanja svake pojedine fizičke osobe.

Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka svaka je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka; na mjestima gdje je svrha i način obrade osobnih podataka uređen zakonodavstvom države članice EU, kriterij za izbor voditelja obrade bit će pod ingerencijom zakonodavstva države članice EU.

Izvršitelj obrade osobnih podataka
Izvršitelj obrade osobnih podataka fizička je ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.

Privola
Privola ispitanika svaka je točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija ispitanikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju.

Pravo na informiranost
Ispitanik ima pravo primiti jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako Callegari – talijanska škole mode i dizajna  upotrebljava njegove osobne podatke.

Pravo pristupa
Ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je dao Callegari – talijanskoj školi mode i dizajna, uz propisana
ograničenja. 

Pravo na ispravak
Ispitanik ima pravo zatražiti ispravak i/ili dopunu osobnih podataka.

Pravo na brisanje/pravo na zaborav
Ispitanik ima pravo tražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka, kada povuče privolu kao jedinu osnovu obrade, kada interes zaštite privatnosti ispitanika preteže nad legitimnim interesom Callegari – talijanske škole mode i dizajna  za obradu te u slučaju eventualne nezakonite obrade.

Pravo na brisanje i/ili uklanjanje
osobnih podataka nije apsolutno pravo jer Callegari – talijanska škole mode i dizajna može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka ispitanika.

Pravo na prigovor
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se obrađuju na temelju javnog interesa ili legitimnih interesa uključujući izradu profila.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Ispitanik ima pravo obratiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) i pravo na podnošenje pritužbe o zaštiti podataka i načinu provedbe ove Politike zaštite osobnih podataka.
Prije podnošenja pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ispitanik je slobodan obratiti se Voditelju obrade sa svim pitanjima u vezi obrade njegovih osobnih podataka i zaštite njegovih prava.

Pravo ograničenja
Ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade njegovih podataka. Ovo pravo ograničava obradu podataka ispitanika, što znači da ih Callegari – talijanska škole mode i dizajna može pohranjivati, ali ih ne može upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

Za sva prava i način njihova ostvarenja ispitanik se može obratiti Voditelju obrade na gore navedene adrese.

Web stranica voditelja obrade osobnih podataka sadrži informacije koje omogućuju brz kontakt putem elektronskih medija kao i direktnu komunikaciju koja uključuje i adresu e-pošte. Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade osobnih podataka putem e-pošte ili kontaktnog obrasca preneseni osobni podaci se automatski spremaju samo na poslužitelju elektronske pošte. Osobni podaci preneseni dobrovoljno od strane ispitanika prema voditelju obrade osobnih podataka automatski se pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije s ispitanikom. Ne postoji prijenos ove vrste osobnih podataka prema trećoj strani niti se koriste za profiliranje korisnika.

Web stranica voditelja obrade osobnih podataka koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav.

Mnoge web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići u sebi sadrže tzv. „cookie ID“. To je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova koje web stranice i serveri mogu dodijeliti specifičnom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To daje mogućnost posjećenim web stranicama i serverima da razlikuju pojedine preglednike od ostalih preglednika na kojima su drugačiji kolačići. Pojedini preglednik može se identificirati putem jedinstvenog cookie ID.

Korištenjem kolačića web stranica voditelja obrade osobnih podataka posjetiteljima pruža pristupačnije usluge koje ne bi bile moguće bez korištenja kolačića.

Informacije i ponude web stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike web stranice. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi web stranicu. Npr., korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju web stranici unositi pristupne podatke jer taj postupak preuzima web stranica koja smješta kolačić na računalni sustav. Još jedan primjer korištenja kolačića je košarica u web dućanu. Web dućan pamti artikle koje je korisnik smjestio u košaricu putem kolačića.
 

 

Ispitanik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem editiranja postavki preglednika kojeg koristi i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojeg preglednika. No, ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u svom pregledniku, neće moći koristiti sve funkcije web stranice.
Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika:  Mozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft Internet ExplorerApple SafariOpera.
Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u “anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na Vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na Vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u Vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

Web stranica voditelja obrade osobnih podataka koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav.Mnoge web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići u sebi sadrže tzv. „cookie ID“. To je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova koje web stranice i serveri mogu dodijeliti specifičnom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To daje mogućnost posjećenim web stranicama i serverima da razlikuju pojedine preglednike od ostalih preglednika na kojima su drugačiji kolačići. Pojedini preglednik može se identificirati putem jedinstvenog cookie ID.Korištenjem kolačića web stranica voditelja obrade osobnih podataka posjetiteljima pruža pristupačnije usluge koje ne bi bile moguće bez korištenja kolačića.Informacije i ponude web stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike web stranice. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi web stranicu. Npr., korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju web stranici unositi pristupne podatke jer taj postupak preuzima web stranica koja smješta kolačić na računalni sustav. Još jedan primjer korištenja kolačića je košarica u web dućanu. Web dućan pamti artikle koje je korisnik smjestio u košaricu putem kolačića.

Ispitanik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem editiranja postavki preglednika kojeg koristi i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojeg preglednika. No, ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u svom pregledniku, neće moći koristiti sve funkcije web stranice.

Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera.

Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u “anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na Vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na Vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u Vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.