Samostalni poduzetnik

12 mjeseci
Male grupe
 Diploma
Upis u e-radnu knjižicu

Program usavršavanja za Samostalnog poduzetnika pruža polaznicima ciljana teorijska znanja i praktične, poduzetniku neophodne vještine u cilju poticanja samozapošljavanja i pokretanja samostalnog poduzetništva.


Osim dobre poslovne ideje, početnog kapitala i ljudskog potencijala, samostalni poduzetnik treba poznavati pravne oblike poduzeća, znati sintetizirati informacije i podatke iz pravnih propisa i primijeniti ih u postupku osnivanja vlastitog poduzeća. Neophodno je poznavanje temeljnih pojmova knjigovodstva i načina formuliranja sadržaja financijskih i poslovnih izvještaja te razumijevanje financijskih i poreznih propisa. 



Polaznici tijekom programa izrađuju financijski i marketinški plan te investicijski projekt, vježbaju pisanje ugovora, izradu računa, ispunjavanje instrumenata plaćanja, izradu bilance te računa dobiti i gubitaka, vježbaju vještine poslovnog komuniciranja, upoznaju se s modelima radne uspješnosti, motivacijskim strategijama i drugim osnovnim procesima upravljanja ljudskim resursima te vježbaju korištenje informatičkih alata u situacijama poslovanja. Oblikovanje vizualnog identiteta za vlastitu tvrtku je također jedan od aspekata programa.


Nastava je maksimalno interaktivna, uz puno vježbi, radi boljeg i lakšeg usvajanja nastavnih sadržaja, transfera naučenog u realnu poslovnu situaciju, razvoja poduzetničkih vještina te stjecanja samopouzdanja i samoefikasnosti. 

samostalni poduzetnik

Popularno

Upišite se u program

Ime i prezime*
Email *
Mjesto stanovanja*
Mobitel*
Dodatno
Odaberite grad
Zagreb
Rijeka
Split

Polaznici daju privolu školi za korištenje svojih osnovnih podataka, a sve u skladu Općoj uredbi o zaštiti podataka ( EU ) 2016/679, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, te internim aktima škole. Više detalja u pravilima privatnosti pogledajt ovdje Politika privatnosti.

POŠALJI