NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice škole

Temeljem čl. 38 Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i čl. 41 Statuta ustanove Callegari – talijanske škole mode i dizajna, Upravno vijeće raspisuje


NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice školeZa ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ima:

 • završen odgovarajući studij za rad na radnom mjestu nastavnika u srednjoj školi,

 • najmanje 5 godina iskustva u odgojno – obrazovnom radu.


Prednost će se dati kandidatu/kinji s iskustvom u pisanju i provođenju projekata sufinanciranih sredstvima iz fondova Europske Unije te kandidatu/tkinji s poznavanjem engleskog jezika najmanje na B2 razini.


Pisanoj prijavi na Natječaj kandidat/kinja je dužan/na priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,

 • domovnicu,

 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

 • dokaz o položenoj pedagoško-psihološkoj naobrazbi,

 • dokaz o stažu u odgojno – obrazovnoj ustanovi,

 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana).


Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine.


Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Škole: Callegari – talijanska škola mode i dizajna, Gajeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto ravnatelja/ice“.


Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave na mrežnim stranicama Škole.


Prema čl. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova, na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


Kandidati prijavom na Natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.


Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na Natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz Natječaja.


Prijavljeni kandidati biti će pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na Natječaj.
  Share This Post

  Zadnje novosti

  Post Tags