TALIJANSKA ŠKOLA MODE I DIZAJNA

Obrazovanjem do samostalnog poduzetništva

 • Naziv projekta:
  Obrazovanjem do samostalnog poduzetništva
 • Mjesto održavanja projekta:
  Zagreb, Split, Zadar, Rijeka, Osijek, Nova Gradiška
 • Trajanje projekta:
  23.10.2010. – 22.10.2011.
 • Iznos dobivenih sredstava (81%):  
  1.500.000,00 kn
 • Partneri na projektu:
  P.O.U. “Poetika” Osijek, P.O.U. AMC Nova Gradiška i P.O.U. Erudio Zadar
 • Suradnici na projektu:
  HZZ područni uredi Zagreb, Rijeka, Split, Zadar, Osijek i Nova Gradiška

Opći cilj projekta bio je doprinijeti smanjenju nezaposlenosti te gospodarskom razvoju Hrvatske.

Posebni cilj projekta bio je razviti i unaprijediti poduzetničke kompetencije ciljne skupine u šest hrvatskih županija putem ciljane edukacije te potaknuti odrasle polaznike na samozapošljavanje i samostalno poduzetništvo.

Ciljne skupine bile sukvalificirane osobe (s minimumom srednjoškolskog obrazovanja), mlađe i srednje dobi (između 20 i 40 godina), perspektivne i visoko motivirane za samostalno poduzetništvo.

Rezultati projekta:

 • Program usavršavanja za samostalnog poduzetnika u trajanju od 350 šk. sati razvijen je i verificiran u 4 ustanove za obrazovanje odraslih;
 • uspostavljena je obrazovna mreža između 4 ustanove za obrazovanje odraslih, kroz 6 hrvatskih županija;
 • 88 odraslih polaznika steklo je poduzetničke kompetencije;
 • distribuirana su 134 nastavna materijala;
 • 30 predavača educirano je za izvođenje programa usavršavanja za samostalnog poduzetnika;
 • 6 škola je u potpuno opremljeno za izvođenje programa usavršavanja za samostalnog poduzetnika.

Uloga prijavitelja: Cjelokupno vođenje, monitoring i administriranje projekta; nabave opreme i materijala; odabir predavača za naše škole; provedba nastave i prakse u Zagrebu, Rijeci i Splitu; organizacija i sudjelovanje u izradi obrazovnog programa i nastavne skripte; organizacija trening radionice; provedba završnih ispita te evaluacija programa i projekta; promidžba projekta; organizacija i provedba svečane dodjele diploma.

Uloga partnera: provedba nastave i prakse u Osijeku, Novoj Gradiški i Zadru; odabir predavača za svoje škole; provedba nastave, završnih ispita te evaluacija programa.