TALIJANSKA ŠKOLA MODE I DIZAJNA

Harmonija u interijeru

Struka

Harmonija u interijeru

 Sličnost i različitost moraju biti kombinirani u pravom omjeru,

izmjenjivati se i ponavljati u dobrom ritmu

Dobro uređen interijer uvijek igleda skladno. U takvom prostoru osjećamo se ugodno. Razlog je u tomu što je takav prostor u ravnoteži, harmoničan, ugodnog ritma, dobrih proporcija i omjera te uvijek ima akcent koji privlači pažnju.

Namještaj, stil, rasvjeta, oprema, materijali, ali i dodaci u prostoru imaju veliku ulogu u načinu na koji ćemo percipirati određeni interijer. Kao dosadan ili uzbudljiv prostor. Prilikom odabira uvijek moramo imati na umu veličinu prostora, njegov oblik i namjenu te količinu svjetla i boju. Postavljnjem detalja na pomno odabrano mjesto dobivamo akcent u prostoru. Usklađivanjem namještaja i dodataka kao što su slike, ogledala, jastučići, vaze, svijećnjaci, lončanice, draperije, tepisi i prostirke postižemo ugodnu atmosferu u interijeru te naglašavamo osobnost vlasnika ili korisnika prostora.

Ravnoteža u prostoru je bitan parametar jer izaziva osjećaj mirovanja. Kreiramo ju odabirom i položajem linija, oblika, boja, površina i teksture, pazeći pri tom na činjenicu da tamniji, topliji tonovi  izgledaju „teže“ od hlanijih, svijetljijih tonova, tamne sjene, visoki intenzitet boje i topli tonovi imaju „veću težinu“ nego osvijetljeni, svijetlije sjene, hladniji tonovi i boje slabijeg intenziteta, intenzivne boje, neobične površine, neobični oblici privlače pažnju, transparentne forme čine se lakšima od punih oblika, vertikalni uzorci djeluju formalnije, horizontalni uzorci i crte smiruju, materijali ugodni na dodir izazivaju poseban osjećaj ugode, kvadratni oblici su statični, kružni i zavojiti oblici djeluju dinamično, topliji tonovi čine se bližima, hladniji tonovi smiruju, jako intenzivne boje brzo dosade, ton na ton slaganje boja ugodno je oku, itd.

Odabrani namještaj, teksture i dodatke možemo postavljati na način stroge simetrije. Odabrani elementi namještaja, slika, svijećnjaka itd postavljaju u međusobno strogo simeričan odnos, obzirom na odabranu os simetrije. Ovaj način češći je u tradicionalanim i klasičnim te formalnim prostorima.

Zahtjevniji način postavljanja elementa u prostoru je asimetrična ravnoteža.  Nije statična i stroga kao simetrična te zato može biti puno zanimljivija. Čine ju vizualni omjer linija, boja, oblika i tekstura koji je međusobno balansiran bez dupliciranja.

Kružna ravnoteža  podrazumijeva postojanje središne točke-fokusa oko koje se nižu elementi sa strane ili u kružnom rasporedu. No, višestruko ponavljanje oblika, boje, teksture itd., kružnim rasporedom moguće je u velikim prostorima ili onima gdje je arhitektura kružnog oblika.

Izbor različitih elementa mora biti vođen jasnim konceptom dizajna. iako je poznata planićeva rečenica “Sve što je lijepo ide zajedno” moramo voditi računa o harmoniji u prostoru. Dobro je kombinirati različite volumene, oblike, boje, teksture na umjeren način. U protivnom događa se monotonija, zbog previše sličnosti među elementima  ili konfuzija u prostoru zbog pretjerivanja u različitosti. Sličnost i različitost moraju biti kombinirani u pravom omjeru, izmjenjivati se i ponavljati u dobrom ritmu.  Boje i uzorci na jastucima, slike na zidovima, usklađene s bojama i uzrocima na dekorima ili tapetama doprinose stvaranju ritma  u prostoru.

Akcent u prostoru privlači pažnju.  Potrebno je pravilno ocijeniti što i u kojoj količini naglasiti, te pri tome slijediti osnovni princip izbjegavanja više naglasaka u jednoj grupi elementa.

Svi volumeni trebaju biti u međusobnom skladu. Sobe istih dimenzija mogu djelovati sasvim različito uslijed rasporeda prozora, vrata, pozicioniranja namještaja.

Neki omjeri i proporcije su poželjniji od drugih. Najpoznatiji rezultat istraživanja omjera i razmjera je zlatni rez ili zlatni omjer.

Zadovoljene estetskog elementa, u interijeru nije jednostavno i često vodi raspravama o posjedovanju ukusa ili neukusa. Lakše nam je analizirati funkciju i konstrukciju prostora je možemo koristiti logičke kriterije. Estetika prostora najčešće se definira izrazomm „lijepo“. Analiza estetike nema logičke kriterije koji se koriste kod analize funkcije i konstrukcije.  Često se estetika kvalificira u izrazu „lijepo“. U različitim kontekstima gledanja možemo isti interijer ocijeniti kao lijep ili kao neatraktivan.

Često smo u ocijenjivanju lijepog pod utjecajem vanjskih izvora koji određuju naš ukus (moda određenog vremena, okolina, obrzovanje, naučene vrijednosti i dr.). Gotovo svi mijenjamo ukus odrastanjem, obrazovanjem i iskustvom.

Zadatak je dizajnera oblikovati objekt ili prostor na način da jasnu ideju-koncept određuje elemntima dizajna tj. oblikom, bojom, izborom materijala, završnom obradom i teksturom. Pazeći na osnovne principe dizajna postići ćemo dobar dizajn koji komunicira s korisnicima prostora. Odabirom namještja, opreme i dodataka moramo imati na umu praktičnost i svrsishodnost prostora, u kojem će odabrani materijali moći biti korišteni kroz vrijeme. U takvom prostoru korisnik se osjeća ugodno, zadovoljno i sigurno. Uspjeh uređenja interijera moguć je ako uzimamo u obzir konstrukciju, funkciju, materijal i estetiku, sve u kontekstu određenog vremena i potreba korisnika koji će boraviti u prostoru.

Tekst: Nevenka Kršilović, dipl.ing.arh., Callegari

Fotografije: www.hatchdesign.ca

                     www.archiexpo.com

Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija
Detalji u interijeru - sklad i harmonija