TALIJANSKA ŠKOLA MODE I DIZAJNA

TERENSKA NASTAVA u ELGRADU: saznali smo sve o najnovijoj DEKORATIVNOJ KOLEKCIJI EGGER 2020-2022

Iz učionice

Ovogodišnja terenska nastava zagrebačkih polaznika programa usavršavanja za Dizajnera/icu interijera kod našeg stalnog domaćina Elgrad (Zagreb, Žitnjak) bila je zanimljiva ne samo zbog taktilnog doživljaja različitih dekora, materijala i okova iz bogate Elgrad-ove kolekcije, već i zbog prezentacije Egger-ove najnovije dekorativne kolekcije 2020-2022 koju nam je pripremila gđa. Aleksandra Ivošević – stručnjakinja za primjenu materijala zadužena za podršku arhitektima i dizajnerima.

S ovom najnovijom Egger-dekorativnom kolekcijom 2020-2022 Elgrad je povećao stalno dostupnu ponudu skladišnih dekora iverala na 140 te radnih ploča na 69 dekora.

Osim najnovijih i svih drugih Eggerovih kolekcija, Elgrad nudi veliki raspon različitih pločastih materijala i obloga domaćih i stranih proizvođača. Osobito su popularni proizvodi europskih proizvođača Westag & Getalit koji se na tržištu predstavlja s brandom GetaCore. Callegarijevi polaznici upoznati su tijekom predavanja s materijalima branda GetaCore. Svojstva materijala polaznici su usvojili u teorijskom dijelu nastave, a kroz terensku nastavu u Elgradu imaju priliku taktilno doživjeti uzorke i vidjeti gotove prototipove namještaja, blokova, zidnih obloga i podnih obloga.

Znamo da nema jednoznačnih smjernica u današnjem oblikovanju interijera, već da je prisutno više novih struja. U skladu s tim novim trendovima u uređenju interijera, dizajnerima interijera ponuđeni su materijali i teksture, tj. dekori za opremanje raznolikih interijera kao što su Modern classicLight UrbanFuture retroBlack optionsPure natureColoured onocromeMatt emotionMetal fusionBlack option,itd.

Pitanja naših polaznika odnosila su se na trendovske uni boje i prirodne materijale. Zanimali su ih različiti tonovi jedne boje u istom interijeru. Tako, na primjer, Elgrad nudi 19 različitih tonova sive boje. Osim toga, tonovi jedne boje mogu biti u različitim strukturama ili kao metalik dekori. Mnoštvo je izbora, a konačnu odliku olakšavaju stručnjaci za tehničku podršku. Naše polaznike ohrabrujemo i motiviramo na traženje stručne tehničke podrške kod dobavljača materijala koja će im u konačnici pomoći kod odluke o izboru određenog materijala.

Često će ekonomski čimbenik (cijena) biti presudan za investitora, no, dizajneri interijera moraju uzeti u obzir sve elemente: namjenu, tehničke karakteristike materijala, otpornost, zadane MTU, održavanje i kvalitetu. Tako će, na primjer, na prvi pogled ista ploča i dekor izgledati jednako, no, cijena im je dvostruko ili više različita. To sigurno znači da postoje razlike u kvaliteti ili održavanju ili otpornosti i sl.

Donošenje odluke o izboru nekog materijala težak je zadatak mladim dizajnerima interijera jer uključuje široki pristup dizajnu, a nerijetko i dodatnu edukaciju-prezentaciju za investitore koji se često vode za nižom cijenom, zaboravljajući na svojstva pojedinih materijala. Primjenjujući načela „dobrog dizajna“ koji komunicira sa svojim korisnicima, u skladu s projektnim zadatkom, financijskim okvirom te idejom, konceptom, normativima i  pozitivnim propisima struke, može se donijeti stručna odluka o izboru te sastaviti troškovnik za opremanje interijera. Pritom, upravo poznavanjem različitih materijala i njihovih svojstava, kontaktima i komunikacijom s tehničkom podrškom u tvrtkama dobavljačima i izvođačima radova, naši polaznici povezuju teorijska znanja, praktičnu primjenu i iskustvo drugih stručnjaka za svoje buduće projekte.

Primjerice, mineralni materijali koji su nam predstavljeni na terenskoj nastavu u Elgradu imaju područje primjene osobito u poslovnim prostorima. Mineralni materijali idealni su za radne ploče te obloge između gornjih i donjih elemenata, ne samo u sanitarnim prostorima i onim za pripremu i konzumaciju hrane, nego i za opremu prijemnih ureda, recepcija, kao i za izradu namještaja reprezentativnih ureda, ali i namještaja na posebno opterećenim punktovima kao što su šalteri, info pultovi i ostalo. U današnje vrijeme pandemije Covida 19, mehaničke karakteristike i otpornost na kemikalije, a posebno antibakterijska svojstva čine minaralne materijale prvim odabirom za opremanje medicinskih ustanova; naročito ambulanta/ordinacija gdje se očekuje ili je potreban posebni ugođaj ili pristup pacijentima kao što su pedijatrijske, zubarske ili ginekološke ordinacije i pripadajuće im popratne prostorije.

Terenskom nastavom u Elgradu, naši polaznici su dobili inspiraciju, istražili kombinacije boja i tekstura, ocijenili estetske karakteristike, zapamtili najvažnije tehničke karakteristike, zapisali nazive, cijene materijala i njihovu dostupnost na lageru. Kao predavač i mentor, veselim se vidjeti troškovnike i 3D modele odabranih materijala i tekstura u projektima interijera koje će polaznici izraditi. Slijedeći u nizu projekata koje izrađuju u školi je Završni rad – projekt interijera poslovnog prostora. Sigurna sam da ću u završnim radovima vidjeti primjenu materijala koje smo danas prepoznavali, opipavali u uzorcima i gotovim elementima i oblogama te bilježili u tablicu procjene troškova. Nadam se usmenoj prezentaciji završnog rada poput  „Odabrao/la sam kompaktnu radnu ploču 12 mm, mat obrada s rubom zato što su kompaktni laminati čvrsti, otporni na hranu i vlagu.“ ili „Nova površinska obrada ST20 ima izgled brušenog metala, poput pravog brušenog aluminija.“ Tako će pokazati poznavanje izgleda i svojstava materijala kojeg su odabrali.

Za izradu završnog rada polaznici i polaznice mogu koristiti uzorke koje imamo u školi ili samostalno kod dobavljača potražiti uzorke materijala. Osim toga imaju zadatak fotografirati kombinacije (moodboard) uzoraka složenih u harmonične cjeline te ih uložiti u sadržaj prezentacijske mape završnog rada. Detaljnije informacije o materijalima mogu provjeriti na web stranicama dobavljača i proizvođača materijala koji su za svoje korisnike pripremili relevantne sadržaje koji se lako pretražuju prema potrebama dizajnera. Najčešće su to informacije o proizvodima, savjeti za primjenu i održavanje te online aplikacije za usporedbu materijala i lakši odabir.