TALIJANSKA ŠKOLA MODE I DIZAJNA

Prvi plodovi ruku naših kreativnih žena – edukacija sufinancirana EU sredstvima

Sazrijeli su prvi plodovi naših polaznica – žena, korisnica Callegarijevog aktualnog projekta Lokalno prepoznatljiv suvenir plod ruku kreativnih žena sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 892.947,72 kn, kao dio operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali (2014.-2020.), odnosno dio lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja (faza III)! 45 sudionica – nezaposlenih žena, od čega 7 pripadnica nacionalnih manjina, u Callegarijevim školama […]